facebook.com/304kk
304 kk, lichwa, oszustwo, notariusz, komornik, pożyczka, kredyt

Celem tej grupy jest piętnowanie ohydnego zjawiska polegającego na podstępnym, wykorzystującym przymusowe położenie ofiar przejmowaniu ich nieruchomości pod przykrywką udzielanych im pożyczek, a nazywanych na potrzebę procesu sprzedażą weksli. Towarzyszą temu wyłudzenia pełnomocnictw do sprzedaży nieruchomości za ułamek ich wartości i późniejsze ich przejęcie. Wszystko to w majestacie prawa namaszczają swym podpisem i pieczęcią państwową notariusze – jako osoby najwyższego zaufania publicznego, dając tym samym sądom prawomocne narzędzie do szerzenia tej bezwzględnej i bezprawnej procedury powodującej bezdomność tysięcy ludzi.
Taka pożyczka zawsze oznacza przyszłą utratę nieruchomości i jest w świetle prawa nieważna !!!

13466093_587489308087638_8443336404917068288_n